Wie kunnen we helpen?

jongetje springt in de lucht met herfstbladerenIn Kinderdagverblijf ‘De Kleine Vos’ kunnen gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar terecht, die op zoek zijn naar dagopvang.

Bij de invulling van openstaande plaatsen hanteren we volgende voorrangsregels:

  • Absolute voorrang aan ouders die opvang nodig hebben om hun werk te kunnen behouden, opleiding te voltooien of werk te kunnen zoeken.

Daarnaast geven we ook voorrang aan:

  • Broers of zussen van kinderen die opgevangen worden;
  • Kwetsbare gezinnen
  • Alleenstaanden
  • Gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen
  • Pleegkinderen die nood hebben aan kinderopvang
  • Nederlandstalige ouders
  • Kinderen van werknemers van Vzw ‘De Kleine Vos’

Gezinnen betalen in ons kinderdagverblijf volgens het inkomenstarief dat ze via de website van Kind en Gezin kunnen aanvragen. Dit individueel tarief houdt rekening met de gezinssituatie en de inkomsten.

Geïnteresseerden kunnen via het contactformulier of via www.antwerpen.be/kinderopvangzoeker contact opnemen.