Tuimel

Opvoeden leer je samen, al doende.

Tekening van een meisje dat een meter boven de grond aan een ballon hangt

Hoe combineer ik de opvoeding van mijn kinderen met mijn werk, het huishouden, mijn vrije tijd? Hoe leer ik mijn kind luisteren? Hoe krijg ik een betere band met mijn kind? Komen deze vragen je bekend voor? Je bent lang niet de enige die met deze opvoedingsvragen worstelt.

Binnen onze tuimelwerking brengen wij ouders met deze vragen samen. We begeleiden je om antwoorden te vinden. We nemen je taak als ouder niet over, maar gaan samen met jou en andere ouders op zoek naar oplossingen.

Om succes te hebben, verwachten we jouw actieve medewerking. Je deelname aan minstens 1 activiteit per week is noodzakelijk om goede resultaten te boeken.

Regelmatig plannen we een huisbezoek en volgen de resultaten op. We bekijken dan ook specifieke vragen, problemen in gezinsverband.

Al doende merk je dat je lang niet de enige bent met vragen rond opvoeding van kinderen, maar leer je vooral hoe je er iets aan kan doen.