Mobiele begeleiding

Kan je een steuntje in de rug gebruiken?

Tekening van een jongen die aan een tafel zit, zijn tong smakelijk uitsteekt met mes en vork in zijn handen klaar om aan te vallen.

Opvoeden? Hoe doe je dat? Een evenwichtig gezinsleven uitbouwen onder moeilijkere omstandigheden, hoe pak je dat best aan? Soms kan het echt te veel worden, soms heb je het gevoel er alleen voor te staan. Dan kan onze contextbegeleiding aan huis een hulp betekenen...

CKG De Kleine Vos begeleidt gezinnen aan huis die problemen ervaren bij het opvoeden. We letten daarbij niet alleen op de ontwikkeling van je kinderen, maar hebben ook aandacht voor de vaardigheden en moeilijkheden van de ouders. Waar mogelijk proberen we ook de levensomstandigheden van je gezin te verbeteren.

Elk gezin krijgt een vaste begeleider. Samen met het gezin stellen we een ondersteuningsplan op (Wat loopt er goed? Wat is voor verbetering vatbaar? Wat kunnen we, wat willen we bereiken? Hoe doen we dat best?). Dat plan wordt regelmatig getoetst: Hoe ver staan we? Welke weg hebben we nog af te leggen?

Belangrijk: we nemen bij deze ondersteuning de opvoeding niet over. Ouders blijven altijd verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. We verwachten van hen een positieve en actieve medewerking.

Samen gaan we op zoek naar oplossingen.
Samen pakken we de problemen aan.