Wie kunnen wij helpen?

CKG ‘De Kleine Vos’ biedt hulp aan gezinnen met kinderen van 0- tot 12 jaar die moeilijkheden ervaren binnen het opvoedingsgebeuren en/of gezinsfunctioneren. Bij zowel acute, occasionele of chronische probleemsituaties kan begeleiding en/of opvang geboden worden. Ons hulpaanbod situeert zich zowel voor als na de toegangspoort. Binnen een grootstad als Antwerpen is de nood aan zowel vrijwillige als niet vrijwillige hulpverlening voor jonge kinderen en hun context groot. Door een ruim aanbod te bieden hopen wij zoveel mogelijk kinderen en gezinnen te bereiken en dit zowel binnen de vrijwillige als niet vrijwillige hulp.

We werken vanuit een christelijke inspiratie en staan daarom open voor de meest kwetsbare gezinnen zonder onderscheid te maken naar ras, nationaliteit, cultuur of geloofsovertuiging.
Naar de kinderen en hun leefomgeving toe willen we model staan door het tonen van die waarden die we zelf onderschrijven : respect, eerlijkheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit, openheid, vertrouwen, loyaliteit, geduld, affectie, privacy en empathie.