Wat doen we?

Professionele begeleiding, training en coaching bij opvoedingsvragen voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar.

warm nestSamen bouwen aan een warm en veilig nest.

WAT DOEN WE PRECIES?

CKG De Kleine Vos is een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. Gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen bij ons terecht wanneer ze nood hebben aan hulp of ondersteuning. Wij bieden mobiele begeleiding, ambulante ondersteuning in ons centrum of residentiële en crisisopvang. We hebben hierbij oog voor de meest kwetsbare in de maatschappij.